Kategoria A2,A,AM

KATEGORIA A2

Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 18 lat - Aby przystąpić do kursu potrzebny jest numer PKK wydawany przez starostwo odpowiednie do zameldowania po uprzednim dostarczeniu badań lekarskich ,1 zdjęcie, dokument tożsamości ze zdjęciem oraz jeśli nie ukończyłeś 18 lat zgoda rodziców.

KATEGORIA A

Kurs można rozpocząć na kat. A po odbytej praktyce przez min. 2 lata na kat. A2.

Osoby nie posiadające kat A2 mogą zrobić kurs na kat. A po ukończeniu 24 lat.

Aby przystąpić do kursu potrzebny jest numer PKK wydawany przez starostwo odpowiednie do zameldowania po uprzednim dostarczeniu badań lekarskich,1 zdjęcie oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.

Naszym kursantom oferujemy:

  • Możliwość płatności ratalnej – bez odsetek i prowizji! (pierwsza rata 200 zł),
  • Komplet materiałów szkoleniowych GRATIS,
  • 30 godzin (lekcyjnych) zajęć teoretycznych - szkolenie teoretyczne odbywa się w nowoczesnej sali wykładowej,
  • 20 godzin (zegarowych) jazd nowym motocyklem Yamaha XJ600, takim samym jak na egzaminie państwowym w WORD,
  • Wzorcowy plac manewrowy profesjonalnym miernikiem pomiaru prędkości,
  • Nauka jazdy w mieście i na placu (wykonywanie ósemek w polu prostokąta, slalom wolny, hamowania awaryjne, ruszanie pod górkę, slalom szybki z prędkością średnią 30km/h, omijanie przeszkody obustronnie z prędkością minimalną 50km/h, balansowanie, poprawna jazda w różnych warunkach) i wiele innych cennych wskazówek, a także jazda poza obszarem miasta. Manewry wykonywane są na placu przy użyciu profesjonalnego miernika prędkości według wymogów egzaminu.
  • Możliwość egzaminu w Poznaniu, Koninie.

KATEGORIA AM

Kategoria AM to nowa kategoria prawo jazdy, która obowiązuje od 19 stycznia 2013 r.

Kategoria ta uprawnia do kierowania następującymi pojazdami:

  • motorower - pojazd dwu-lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
  • czterokołowiec lekki - czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Prawo jazdy tej kategorii można uzyskać w wieku 14 lat. Zastępuje ona obecną kartę motorowerową. Osoby, które przed 19 stycznia 2013 r. uzyskały kartę motorowerową lub ukończyły 18 lat mogą jeździć motorowerami bez konieczności uzyskania prawa jazdy kategorii AM, ale lekkimi czterokołowcami już nie. Pojazdy z kategorii AM mogą prowadzić kierowcy, posiadający uprawnienia kat. A1, A2, A, B1,B, C1, C,D1,D i T. Kartę motorowerową można wymienić na prawo jazdy kategorii AM.

Szkolenie:
Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem (czterokołowcem lekkim) obowiązana jest odbyć szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców.

Liczbę godzin zajęć w zakresie części teoretycznej i praktycznej szkolenia dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu ustala indywidualnie instruktor w porozumieniu z tą osobą, przy czym liczba godzin dla zajęć w części teoretycznej i praktycznej szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii AM nie może być mniejsza niż 5.

Egzamin państwowy:
Egzamin na kat. AM odbywa się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego i składa się z części teoretycznej oraz z części praktycznej realizowanej na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.

ZAPISY NA KURS

ZAPISY NA KURS TELEFONICZNIE
tel. 603-968-998

lub

w BIURZE WE WRZEŚNI Opieszyn 8

Wykłady prowadzimy:

Sala Czeszewo
ul. Łąkowa 3

Sala Września
ul. Opieszyn

Kontakt

Ośrodek Szkolenia Kierowców
“STRAŻAK”

BIURO
Września, ul. Opieszyn 8

CZYNNE:
Wtorek 16:00 - 18:00
Czwartek 16:00 - 18:00
Sobota 10:00 - 12:00

tel. +48 603 968 998
e-mail: oskstrazak@wp.pl

Numer konta bankowego:
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
26 1050 1852 1000 0091 3149 2069

 

  • Licznik odwiedzin: 64,167